Geyser Peak tarbijamäng

Geyser Peak tarbijamäng "Veinikoolitus Sulle ja Sinu sõpradele" toimub perioodil: 01.01.2015 kuni 31.01.2015

Loosimises osalemiseks vasta õigesti järgmisele küsimusele:
Mis aastal on asutatud Geyser Peak veinimõis?

Kirjuta kindlasti juurde oma õiged andmed (nimi, vanus, e-post ja telefoninumber) ning saada vastus koos oma kontaktandmetega aadressile:  servaaliestonia@servaali.com


Loe kindlasti läbi ka kampaania reeglid:


Kampaania „Veinikoolitus Sulle ja Sinu sõpradele“ ametlikud reeglid

1. KAMPAANIA

1.1 Kampaania „ Veinikoolitus Sulle ja Sinu sõpradele “on 01.01.2015 kuni 31.01.2015 (kaasa arvatud) Eesti Vabariigis toimuv tarbijamäng.

1.2 Kampaania korraldaja on Servaali Estonia OÜ (edaspidi Korraldaja), aadressil Veerenni 58A 30, 11314 Tallinn.

2. OSALEMINE

2.1. Kampaanias osalemiseks mine aadressilewww.servaali.ee, vasta esitatud küsimustele ning täida korrektselt kampaanias osaleja kontaktandmete ankeet. Kodulehel andmete sisestamine ja kampaanias osalemine on tasuta. Kõik kampaanias osalemiseks registreerunud näevad vastavasisulist registreerimisteadet peale andmeväljade täitmist kampaania kodulehel. Korrektselt sisestatud isikuandmed on eelduseks auhindade kättesaamisel.

2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.aServaali Estonia OÜ ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

2.3. Kampaanias osalemiseks ei ole vaja osta ega tarbida Servaali Estonia OÜ poolt toodetavaid ja/või turustatavaid tooteid.

3. AUHINNAD

3.1. Kampaania peaauhinnaks on Servaali Estonia OÜ poolt korraldatav veinikoolitus.

3.2. Peaauhinna loosimine toimub 02.02.2015

3.3. Kampaanias loositakse välja üks peaauhinna võitja.

3.4. Võitja nimi avaldatakse veebilehel www.servaali.ee loosimisele järgneva tööpäeva jooksul. Võitjale teatatakse auhinna võitmisest telefoni teel.

3.5. Auhindade võitja peab tõendama oma isiku vastavust võitja poolt olevas ankeedis toodud isikuandmetega.

3.6. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

3.8. Kui peaauhinna võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes või ei ole koolituse soovist teada andnud enne 30.03.2015, on Korraldajal õigus jätta talle veinikoolitus tegemata.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Kampaanias osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral kampaanias osalejate poolt kampaania perioodil kodulehel www.servaali.ee ankeeti sisestatud andmete Korraldajale mittetähtaegne kohale jõudmine/kohale jõudmata jäämine; Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mis märgiti võitja poolt kodulehel www.servaali.ee, mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Veebilehel www.servaali.ee ankeedi täitnud kampaanias osaleja kinnitab Korraldajatele enda kohta esitatud andmete õigsust, tema vastavust Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

4.3. Veebilehel www.servaali.ee ankeedi täitmisega annab kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada töötlemiseks oma isikuandmeid kampaania auhinna loosimisel võitja väljaselgitamiseks, võitja nime avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel.

4.5. Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on korraldajal õigus rikkuja kampaania auhindade loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.6. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.7. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult hiljemalt 31.01.2015 kampaania Korraldaja asukohta: Veerenni 58A 30, 11314 Tallinn 4.8. Kampaania lisainfo telefonil 646 4565 või www.servaali.ee